Dansschool en Dansshop
Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Indien u nog een andere vraag heeft, kan u die stellen via mail of telefoon.

1. Hoe moet ik mij inschrijven?
2. Kan ik nog invallen tijdens het lopende semester?

3. Ik ben 1 of meerdere lessen afwezig geweest, krijg ik mijn geld hiervoor terug?
4. Ik heb vroeger ballet gedaan, maar dat is al een poos geleden … kan ik nog herbeginnen?
5. Ik heb nog nooit ballet gedaan en ben niet zo jong meer, kan ik nog starten met ballet?
6. Ik ben niet zeker of ik ballet/ jazzdans/ step-aërobics wel leuk zal vinden…
7. Ik heb geen ballerina-maten, kan ik balletles volgen?
8. Ik kan de eerste les niet komen voor mijn proefles, mag ik deze op een andere datum nemen?
9. Vanaf welke leeftijd kan ik dansles volgen?
10. Mogen wij als ouder blijven kijken tijdens de les van onze zoon/ dochter?
11. Wat moet ik dragen tijdens de balletles?
12. Wat is 'beginners-niveau' ballet?
1. Hoe moet ik mij inschrijven?Dit kan via het inschrijvingsformulier, via e-mail of telefonisch op het nummer 09/330.46.55 (tijdens kantooruren) of 0473/21.23.82 (na kantooruren).Let wel op: uw inschrijving is pas definitief wanneer het lesgeld betaald is!. Uw plaats is dus pas gereserveerd na betaling. Dit kan bij aanvang van de eerste les of vooraf via overschrijving op de rekening

                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
2. Kan ik nog invallen tijdens het lopende semester?Ja, dit kan. Er worden verschillende dansjes geleerd over een semester, dus je kan steeds invallen na afwerking van een bepaalde dans.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
3. Ik ben 1 of meerdere lessen afwezig geweest, krijg ik mijn geld terug?Nee, lesgeld wordt niet terugbetaald voor enkele gemiste lessen.Bij langdurige afwezigheid (op vertonen van medisch attest) kan je een tegoedbon krijgen voor een volgend semester of dansjaar.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
4. Ik heb vroeger ballet gedaan, maar dat is al een poos geleden  kan ik nog herbeginnen?Ja, dat kan zeker. Naargelang het aantal jaar dat je les volgde, kan je de klas van jouw vroegere niveau kiezen. Indien het echter al heel lang geleden is (10 jaar bijvoorbeeld), dan kies je best een niveau lager om opnieuw op te bouwen. Indien je nog twijfelt, kan je ons steeds contacteren (zie rubriek Info)
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
5. Ik heb nog nooit ballet gedaan en ben niet zo jong meer, kan ik nog starten met ballet?Ja: voor volwassenen die op latere leeftijd nog aan ballet willen doen is er een speciale klas voorzien (ballet beginners voor volwassenen). Hierin wordt de basis van het ballet aangeleerd op een ietwat trager tempo. Lenigheid is niet absoluut noodzakelijk bij aanvang van het schooljaar. Gedurende het semester wordt hier wel aan gewerkt.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
6. Ik ben niet zeker of ik ballet wel leuk zal vindenIedereen mag 1 gratis proefles komen volgen en dient pas na de les te beslissen of er een inschrijving volgt. Het lesgeld moet betaald worden vanaf de 2de les. Kijk naar het lesrooster om de klas te kiezen voor jouw gratis proefles.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
7. Ik heb geen balerina-maten, kan ik balletles volgen?Ja, dit is geen probleem indien je de lessen ziet als ontspanning en plezier.Indien je er echter een beroep van wil maken, kan dit eventueel problemen zorgen voor latere selectieproeven bij compagnien.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
8. Ik kan de eerste les niet komen voor mijn proefles, mag ik deze op een andere datum nemen?Ja een proefles mag op om het even welk moment genomen worden, maar moet wel de allereerste les zijn dat je meevolgt. Vanaf de 2 de les dient er lesgeld betaald te worden.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
9. Vanaf welke leeftijd kan ik dansles volgen?Voor de balletlessen kan er ingeschreven worden vanaf 4 jaar De jazzlessen kunnen vanaf 7jaar.De pointelessen (dansen op spitzen) vanaf 12 jaar.De hip-hop lessen vanaf 10 jaar en Hedendaagse dans vanaf 14 jaar.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
10. Mogen wij als ouder blijven kijken tijdens de les van onze zoon/ dochter?Nee, dit kan niet omdat dit de kinderen stoort in hun concentratie. Uitzonderlijk wordt dit eens toegestaan bij de aller eerste les om de drempelvrees bij sommige kindjes te verlagen.Op het einde van het schooljaar wordt telkens een opendeurles gegeven, waarbij alle ouders en familieleden mogen kijken. Wij tonen dan een overzicht van de mooiste oefeningen die tijdens het schooljaar aangeleerd zijn. Indien er een optreden voorzien is op het einde van het jaar, is er geen opendeur.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
11. Wat moet ik dragen tijdens de balletles?Er zijn zodanig veel verschillende merken en soorten, dat dit hier onmogelijk allemaal besproken kan worden. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle schoenen voor iedereen geschikt, elke voet heeft andere eisen. Ga dus niet zonder enige kennis van zake naar de winkel, er komen maar al te vaak leerlingen naar de les met verkeerd materiaal.Om onnodige verkeerde & dure aankopen te vermijden, heeft de school een uniform dat verkrijgbaar is in beide locaties. Informeer u hierover in de school....
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
12. Wat is beginners-niveau ballet?De beginnerslessen zijn speciaal voor volwassenen die nog nooit of maar heel weinig ballet gedaan hebben. De lessen starten van nul zoals bij de allerkleinsten. We beginnen dus met de basis (zoals houding van het lichaam, strekken van de voeten, uitdraaien van de knieën, houding van de vingers en een aantal basispassen), maar we gaan wel sneller vooruit dan bij de kindjes.
Deze lessen zijn dus niet geschikt voor leerlingen die vroeger redelijk wat ballet gedaan hebben, maar al een paar jaar stil liggen. Deze basis vergeet je immers niet, ook niet na een aantal jaar.
                                                                                                                                                                                        Terug naar overzicht
Copyright © 2022 by Tirechat  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: tirechat@gmail.com