Privacy verklaring

Dansshop la mariposa respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8/12/1992. 
Dansshop la mariposa neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank. De klant heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen.

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansschool la mariposa.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Dansshop la mariposa is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.