Conditions d'utilisation

1. Koop

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door La Mariposa. La Mariposa heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. Indien dit zou gebeuren zal ze de klant hiervan op de hoogte brengen. Ook indien La Mariposa niet in staat is de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een artikel uitgeput is), laat ze de koper dit weten. La Mariposa moet in dergelijk geval geen schadevergoeding betalen. Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

2. Betalingsmodaliteiten

De koper moet de overeengekomen prijs betalen. La Mariposa zal de bestelling versturen van zodra de betaling is ontvangen.

3. Bedenktermijn

De koper heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de verkoop afziet. Hij stuurt de aankoop dan aangetekend in de originele verpakking terug naar La Mariposa, Kamerijkstraat 21, 9041 Oostakker. De aankoop zal terug betaald worden van zodra de goederen in ongeschonden staat en in de originele verpakking werden ontvangen. La mariposa shop is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en voldoende frankeren van de zending. Niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.

4. Garantie & Support

De garantietermijn op kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij normale frequentie van dragen en wassen.  De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te alle tijde ongegrond worden verklaard. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of instructies niet heeft gevolgd.

5. Het Belgisch recht is van toepassing 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

6. Prijzen

Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten zijn daar nog niet bij gerekend. Deze laatste zijn zichtbaar wanneer u de artikelen naar uw winkelmand plaatst en zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode.

7. Klachten

Wij vinden het heel belangrijk u kwaliteitsproducten aan te bieden. Gelieve bij ontvangst, onmiddellijk de artikelen te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken te melden via mail info@lamariposa.be. 

8. Overmacht

La mariposa heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen aan de klant en dit zonder dat la mariposa gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

La mariposa dansshop
Kortrijksepoortstraat 228
9000 Gent
+32.9 330 46 55
BTW BE 0739 461 781