Home

Nieuws


Over ons

Team

Showteam

Vactures


Info

Lesrooster

Lesgeld

Vakanties

FAQ

Privacy Policy


Contact

Contact

Inschrijven

Webshop La Mariposa

Privacy Policy


1. Om te beginnen

Dansschool la mariposa vzw vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij jouw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden. 
Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacybeleid en een goede informatievoorziening. 
In deze privacy policy leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat jouw rechten zijn als betrokkene.

2. Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens via het inschrijvingsformulier, posten van foto’s op social media (mits jullie toestemming gegeven werd via het inschrijvingsformulier). Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast jouw e-mailadres ook jouw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem, zodat wij je in onze nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken!

4. Op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons geeft tijdens inschrijven, om jou in de klas van het juiste niveau te kunnen plaatsen en jou op de hoogte te houden van onze activiteiten gedurende het schooljaar. Heel occasioneel kan dit voor eigen commerciële doeleinden zijn (vb kortingen op kledij of promoten van workshops) en dit voor welbepaalde doelgroepen. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien jij je inschrijft, worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Opgelet: adresgegevens hebben wij nodig voor verzekering én in het oog om erkenningen en subsidies te ontvangen voor onze dansschool. Jij geeft deze gegevens uit eigen beweging en wij stellen onze privacy policy beschikbaar. Je kunt jouw toestemming eenvoudig intrekken door je af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke e-mail of het vragen tot verwijderen van de extra gegevens in jouw account.


5. Jouw rechten als betrokkene

Jouw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je sturen naar info@lamariposa.be. Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten goed worden beschermd en alleen terechtkomen bij de desbetreffende persoon zelf. Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze geldig zijn verklaard. Te allen tijde heb je het recht om een klacht in te dienen bij onze toezicht- houdende autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij verwerken met het oog op het versturen van nieuwsbrieven of advertenties bewaren we zolang je actief bij ons les volgt.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

7. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben omtrent privacy, dan staan wij jou graag te woord! Stuur ons een mail via info@lamariposa.be


Deze privacy policy is integraal van toepassing op alle bezoekers van onze website en klanten